Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

Γιατί να επιλέξετε την Jotron Consulting Limited
Η συμβουλευτική για την εκτέλεση έργων ξεκινάει σε εμάς ήδη από την ανάλυση και τελειώνει μόνο όταν τα μέτρα εφαρμόζονται στην επιχειρηματική καθημερινότητα. Οι παρακάτω παράγοντες είναι καθοριστικοί και δεσμευτικοί για την επιτυχία μας.

Αλλαγές που διαρκούν

Προσδιορίζουμε τις δυνατότητες αλλαγών και δημιουργούμε βάσει αυτών σχέδια που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Έτσι επιτυγχάνουμε μια σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας και μια σταθερή διαδικασία εφαρμογής.

Το επιχειρηματικό όραμα

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην πραγματοποίηση των οραμάτων και των στρατηγικών τους και βρισκόμαστε στη διάθεσή τους ως ειδικοί, συντονιστές ή συνεργάτες εφαρμογής.

Συνεργάτες ως μοχλός αλλαγών

Οι συνεργάτες συμμετέχουν από νωρίς στην ανάπτυξη λύσεων, βιώνουν τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αποκτούν έτσι υψηλή αποδοχή και προθυμία για αλλαγές.

Επικοινωνία

Οι διαφανείς τρόποι εργασίας, οι ανοιχτοί ορίζοντες, η ετοιμότητα και τέλος αλλά εξίσου σημαντικό η αμφίδρομη επικοινωνία είναι για εμάς συνώνυμα της ομαδικής συνεργασίας

Μετρήσιμη επιτυχία

Αξιολογούμε την επιτυχία μας βάσει της επίτευξης των στόχων που καθορίσαμε από κοινού στην αρχή του έργου.